56-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം: പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആമുഖഭാഷണം

56-ാം സംസ്ഥാന വാര്‍ഷികസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന എല്ലാ പ്രതിനിധികള്‍ക്കും എന്റെ ഊഷ്മളമായ അഭിവാദനങ്ങള്‍. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് 4ന് ലോകമാകെ വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രസംഘടനകളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആഗോള സയന്‍സ് മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ്

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share