പി പി കെ പൊതുവാൾ കേന്ദ്ര നിർവാഹക സമിതി അംഗം വി ടി കാർത്യായണിയില്‍ നിന്ന് ഉപഹാരം ഏറ്റ്‌വാങ്ങുന്നു

കാസര്‍ഗോഡ്: ദേശീയ ശാസത്ര ദിനത്തിൽ മുതിർന്ന പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകനും ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ഈ വർഷത്തെ അവാർഡിന് അർഹനായ പി പി കെ പൊതുവാൾ എ.സി.കെ.എന്‍. ഗവ. യു. പി സ്ക്കൂള്‍ മേലാങ്കോട്ട് നടന്ന ശാസത്ര ദിനാചരണ പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്ര നിർവാഹക സമിതി അംഗം വി ടി കാർത്യായണി ഉപഹാരം നല്കി ആദരിച്ചു. പ്രൊഫ. എം ഗോപാലൻ, പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ദിനാചരണം പി പി കെ പൊതുവാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കൊടക്കാട് നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ജില്ലയിലെ മറ്റു മേഖലകളിൽ ശാസ്ത്ര ദിനാചരണ പരിപാടികൾ നടന്നു. ചട്ടഞ്ചാൽ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളില്‍ നടന്ന പരിപാടി പി പി കെ പൊതുവാൾ, കേളപ്പജി ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂള്‍ കൊടക്കാട് നടന്ന പരിപാടി പ്രദീപ് കൊടക്കാട് ശാസത്രമാജിക് അവതരിപ്പിച്ചും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *