പുതു കേരള നിർമ്മിതിയിൽ പങ്കാളിയാവുക-ടി.ഗംഗാധരൻ

ശാസ്ത്രബോധവും യുക്തി ചിന്തയും പടർത്തുന്ന പുതു കേരള നിർമ്മിതിയിൽ പങ്കാളി ആവണമെന്ന് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രവർത്തക യോഗം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പുതു കേരള നിർമ്മിതിക്കായി ആശയ രൂപീകരണത്തിനായി 21 പഠന

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ജലം ബാലോത്സവം

ഏറ്റുമാനൂർ മേഖല ,കാണക്കാരി യൂണിറ്റിൽ(കോട്ടയം ജില്ല) ബാലോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു.സെപതംബർ 6-ാം തിയ്യതി ,രാവിലെ 9-30 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് 2 മണിയോടെ സമാപിച്ചു. മേഖലാ ഭാരവാഹികൾ, ബാലവേദി ചെയർമാൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അധ്യാപകർ ,വാർഡ് മെമ്പർ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share