ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍

ഗ്രാമശാസ്ത്ര ജാഥയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലയിൽ തുടക്കമായി

അമ്പലത്തറ : പുത്തനിന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്ര ബോധം വളരണം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി നടത്തുന്ന ഗ്രാമശാസ്ത്ര ജാഥയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലയിൽ തുടക്കമായി. അമ്പലത്തറ യൂണിറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജാഥാ...

പരിഷത്ത് ഗ്രാമശാസ്ത്ര പദയാത്രക്ക് കാസർകോട് മേഖലയിൽ തുടക്കമായി

കുറ്റിക്കോൽ: പുത്തനിന്ത്യ പണിയാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണം എന്ന സന്ദേശവുമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തുന്ന ഗ്രാമശാസ്ത്ര പദയാത്രക്ക് കാസർകോട് മേഖലയിൽ തുടക്കമായി. പടുപ്പിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്...

ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഗ്രാമ ശാസ്ത്ര ജാഥയ്ക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിൽ തുടക്കമായി

ചെറുവത്തൂർ : പുത്തനിന്ത്യ പണിയു വാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണം എന്ന മുദ്രാവാക്യ വുമായി കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാമ ശാസ്ത്ര ജാഥയ്ക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലയിൽ...

മാലിന്യ മുക്ത കേരളം ജില്ലാ സെമിനാർ

ചെറുവത്തൂർ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മറ്റിയും ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മാലിന്യ മുക്ത കേരളവും എന്ന...

ഗ്രാമശാസ്ത്രജാഥ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം-തൃശ്ശൂർ

01/12/23  തൃശ്ശൂർ അറിവിന്റെ സാർവ്വത്രിക വൽക്കരണത്തെ എതി൪ത്ത് ജ്ഞാസമൂഹ നി൪മ്മാണത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കലാണ് കേന്ദ്രഭരണ൦ ലക്ഷ്യ൦ വെക്കുന്നത്. - സി. രവീന്ദ്രനാഥ്. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഗ്രാമശാസ്ത്രജാഥയുടെ...

നവോത്ഥാനവും ആധുനിക കേരളവും-പ്രഭാഷണം

ഗ്രാമശാസ്ത്ര ജാഥയോടനുബന്ധിച്ച് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കഴക്കൂട്ടം മേഖല കമ്മിറ്റിയും പാങ്ങപ്പാറ ഗുരുമന്ദിര സമിതിയും ചേര്‍ന്ന് പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. നവോത്ഥാനവും ആധുനിക കേരളവും എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടന്ന...

പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഗ്രാമശാസ്ത്ര ജാഥയോടനുബന്ധിച്ച് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കഴക്കൂട്ടം മേഖലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കേരള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. മേനംകുളം ദേശസേവിനി ഗ്രന്ഥശാല...

ഗ്രാമ ശാസ്ത്ര ജാഥ – വയനാട്ടിൽ ആവേശം നിറഞ്ഞ തുടക്കം

01 ഡിസംബർ 2023 വയനാട് ബത്തേരി : പുത്തനിന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണം എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്  നടത്തുന്ന  ഗ്രാമശാസ്ത്ര ജാഥയ്ക്ക് വയനാട്ടിൽ തുടക്കമായി....

സമഗ്ര മാലിന്യ സംസ്കരണം – മലപ്പുറത്ത് സംസ്ഥാന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

25 നവംബർ 2023 പുറത്തൂർ / മലപ്പുറം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും സംസ്കാരമായി മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നാട്ടിൽ സമഗ്ര മാലിന്യ സംസ്കരണം സാധ്യമാകൂ എന്ന്...