ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍

ശാസ്ത്ര വീഥിയിലെ നിത്യസഞ്ചാരി – പ്രൊഫ.കെ.ശ്രീധരന് കോഴിക്കോട് പൗരാവലിയുടെ സ്നേഹാദരം

  കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര പരിറ്റാണ്ട് കാലമായി ഉന്നതമായ ശാസ്ത്രചിന്തയും അതിരുകളില്ലാത്ത മാനവികതയും മുറുകെ പിടിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ സജീവ സാന്നിധ്യമായി ശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വറ്റാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സായി...

തുരുത്തിക്കരയിൽ ജനകീയ ജലപരിശോധന

തുരുത്തിക്കരയിൽ സമ്പൂർണ കിണർ ജലപരിശോധന സംഘടിപ്പിച്ചു മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത് പത്താം വാർഡിൽ സമ്പൂർണ കിണർ ജല പരിശോധന സംഘടിപ്പിച്ചു. 2018 ൽ ഹരിതഗ്രാമ പ്രവർത്തങ്ങളൂടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ...

സയൻറ്റിസ്റ്റ് കളക്റ്റീവ്

21/04/24 തൃശൂർ പരിഷത്തിന്റെ ശാസ്ത്രാവബോധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടേയും, ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകരുടേയും കൺവെൻഷൻ ചേർന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിയും, ദർശനവും നിഷേധിക്കുകയും, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന് ഫണ്ട് വെട്ടി കുറക്കുകയും, കപട...

പരിഷത്ത് കാസർകോട് ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ

ശാസ്ത്ര സംവാദസദസ്സുകളുമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് പുത്തനിന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണമെന്ന കാലികമായ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലയിലെ 250 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര സംവാദസദസ്സുകളൊരുക്കുന്നു....

കാസർകോട് മേഖലയിൽ ശാസ്ത്ര സംവാദ സദസ്സിന് തുടക്കമായി

കാസർകോട് മേഖലയിൽ ശാസ്ത്ര സംവാദ സദസ്സിന് തുടക്കമായി കാസർകോട് പുത്തനിന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണമെന്ന കാലികമായ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര സംവാദസദസ്സിന് കാസർകോട്...

പാരിഷത്തികം@ പാലായി മേഖലാതല സഹവാസ ക്യാമ്പ്

പാരിഷത്തികം@ പാലായി മേഖലാതല സഹവാസ ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു. മാർച്ച് 29, 30 തീയ്യതികളിലായി പാലായി ALPS ൽ സംഘടിപ്പിച്ച സഹവാസ ക്യാമ്പ് വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. സംഘടനയിലേക്ക് പുതുതായി...

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വയനാട്ടിൽ 100 ഭരണഘടനാ സംവാദ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും

24 മാർച്ച് 2024 വയനാട്   കൽപ്പറ്റ : കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന സംവാദ സദസ്സുകളുടെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലയിൽ 100...

വനിതാദിനം-മാടായി മേഖല (കണ്ണൂർ ജില്ല)

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മാടായി മേഖല  (കണ്ണൂർ ജില്ല) വിവിധ മേഖലയിലുള്ള വനിതകളെ ആദരിച്ചു അതിരുകളെ പൊളിച്ചുകളയാനും വാർപ്പ് മാതൃകളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും ഓരോ സ്ത്രീക്കും ബഹുമാനവും മൂല്യവും...

സോപ്പുനിർമ്മാണ പരിശീലനം -തളിപ്പറമ്പ് ,കണ്ണൂൂർ ജില്ല

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് യൂനിറ്റ് ഹരിത കർമ്മ സേന ക്കുവേണ്ടി സോപ്പു നിർമ്മാണ പരിശീലനം നടത്തി.

ലോക വന, ജല, കാലാവസ്ഥ ദിനാചരണം- കണ്ണൂർ ജില്ല

  ലോക വന, ജല, കാലാവസ്ഥ ദിനാചരണം 💦കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് അഴിക്കോട് യൂണിറ്റിൽ ലോക വന, ജല, കാലാവസ്ഥ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംവാദ സദസ്സിൽ"സസ്യജാലങ്ങളും ജലവും...