പദയാത്ര സംഘാടകസമിതി രൂപീകരിച്ചു.

കയിലിയാട്: ശാസ്ത്രം ജനനന്മയ്ക്ക്, ശാസ്ത്രം നവകേരളത്തിന് എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന പദയാത്ര സ്വീകരണം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒറ്റപ്പാലം മേഖലയിലെ കയിലിയാട്ടിൽ സംഘാടകസമിതി രൂപീകരിച്ചു. കയിലിയാട് സർവീസ് ബാങ്ക്

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

പദയാത്ര സംഘാടകസമിതി രൂപീകരിച്ചു

ശാസ്ത്രം ജനനന്മക്ക്, ശാസ്ത്രം നവകേരളത്തിന് എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന പദയാത്രക്ക് കുളപ്പുള്ളിയിലും ഷൊർണൂരിലും സ്വീകരണം നൽകാൻ സംഘാടകസമിതി രൂപീകരിച്ചു. നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ്.ജി.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

യുവ സമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട്, പെരുവയിൽ ആരംഭിച്ചു

  കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് യുവ സമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട്, പെരുവയിൽ ആരംഭിച്ചു കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന യുവസമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണവം വനമേഖലയിലെ പെരുവ ഗവ: യുപി

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും നവകേരള നിർമിതിയും

ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണം ഭാവി കേരളം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ദൗത്യമെന്ന് ഡോ ഇക്ബാൽ കണ്ണൂർ പ്രമേഹവും ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖവും നിയന്ത്രിച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ രോഗാതുരതയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണം എന്നത് തദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

നവകേരള നിര്‍മ്മിതിയും കാര്‍ഷിക മേഖലയും – സംസ്ഥാന സെമിനാര്‍

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാന കാർഷിക സെമിനാർ 2022 നവംബർ 26,27 തിയതികളിലായി ആലത്തൂരിൽ നടന്നു. “നവകേരള നിർമിതിയിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ പങ്ക് ” എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംസ്ഥാന പ്ലാനിങ് ബോർഡ് അംഗം

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ജില്ലാവാർത്തകൾ