പ്രീ- പ്രൈമറി – ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാവുകാൻ കേരളം മൂന്നോട്ട് ഡോ. വി. ശിവദാസൻ എം.പി

പ്രീ- പ്രൈമറി സംസ്ഥാന ശില്പശാല സമാപിച്ചു പ്രീ- പ്രൈമറി – ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാവുകാൻ കേരളം മുന്നോട്ട് ഡോ. വി. ശിവദാസൻ എം.പി പ്രീ- പ്രൈമറി മേഖലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാവാൻ കേരളം സജ്ജമാണെന്ന് ഡോ. വി.ശിവദാസൻ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ കൺവെൻഷൻ- കണ്ണൂർ ജില്ല

വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധമുയർത്തുക ചട്ടുകപ്പാറ: ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജനാധിപത്യം, മതേതരത്വം, സോഷ്യലിസം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളെ നിരാകരിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷതയായ നാനാത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ പൗരാണികമായ മിത്തുകൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അപ്രമാദിത്തം കല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേശീയ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ – ഒരു പഠനം

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ ഫലമായി സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കുട്ടികളെ പഠന വഴിയിൽ നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചത്. അവസരോചിതമായ ഒരു

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ജില്ലാവാർത്തകൾ