ജന്റര്‍

എൻ.ശാന്തകുമാരി ജൻഡർ പൊതുബോധവും വസ്തുതകളും എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുന്നു കണ്ണൂർ:- കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ ജൻഡർ വിഷയ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാതല...

പുത്തന്‍ അറിവുകള്‍ പകര്‍ന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാതല ജൻഡർ ശില്പശാല

കോഴിക്കോട് : സംസ്ഥാന ജൻഡർ ശില്പശാലയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ  ജില്ലാതല ജൻഡർ ശില്പശാല കൊയിലാണ്ടി മേഖലയയിലെ പന്തലായനി ബ്ലോക്ക് വ്യവസായ വിപണന കേന്ദ്രം (വനിത) ഹാളിൽ...

തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻപരിധിയിലെ പൊതു ശൗചാലയങ്ങളുടെ തത്സ്ഥിതി പഠനം

14/07/23 തൃശൂർ:   നഗരത്തിൽ ദിനം പ്രതി വന്നു പോകുന്നവരുടെ എണ്ണവുമായി താരതമ്യ പെടുത്തിയാൽ പൊതു ശൗചാലയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് ഇല്ലെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ശൗചാലയങ്ങളും ജനങ്ങൾ കയറാൻ...

സംസ്ഥാനതല ജെൻഡർ ശില്പശാല കോഴിക്കോട്ട്  സമാപിച്ചു

കോഴിക്കോട് : ലിംഗസമത്വത്തിനായുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഭരണകൂടതലത്തിലും സമൂഹതലത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയുമേറെ മുന്നോട്ടുപോകാനുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവബോധ നിർമിതിയാണ്. ലിംഗപരമായ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും തുല്യതയിലൂന്നിയ ...

ദേശീയ ഗ്രാമീണ വനിതാ ദിനം : ചേളന്നൂർ മേഖല പരിപാടി കക്കോടിയില്‍ നടന്നു

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചേളന്നൂർ മേഖലകമ്മറ്റിയും കക്കോടി CDSGRC യും സംയുക്തമായി ഒക്ടോബർ 15, ദേശീയ ഗ്രാമീണ വനിതാ ദിനം ആചരിച്ചു. മേഖല ജന്‍റര്‍ കൺവീനർ...

വേറിട്ട അനുഭവമൊരുക്കി അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്രാമീണ വനിതാ ദിന സംഗമം

ഒക്ടോബർ 15 അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്രാമീണ വനിതാ ദിനം , യു.എൻ  2007 മുതൽക്കുതന്നെ ഈ ദിനാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും മുഖ്യധാരാ രാഷ്ടീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ സ്ത്രീസംഘടനകളോ ഈ ദിനാചരണം വേണ്ട...

ഒക്ടോബർ 15ഗ്രാമീണവനിതാദിനം

ഒക്ടോബർ 15 ന് അന്താരാഷ്ട്രഗ്രാമീണവനിതാദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.രണ്ടായിരത്തിയെട്ടു മുതലാ ണ് ഇത് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.ഒക്: 16 ലോകഭക്ഷ്യദിനമാണ്.ഭക്ഷ്യോല്പാദനത്തിലും കാർഷികരംഗത്തും വലിയ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും...

 Pride Month  2022: LGBTQ ജന്‍റര്‍ ശിൽപശാല

ഫറോക്ക്: സമൂഹത്തിലെ ലിംഗ വൈവിധ്യങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന LGBT Q I A ++ ജന്‍റര്‍ ശിൽപശാല കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത് കോഴികോട് മേഖല സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫറോക്ക്...

കോലഞ്ചേരിമേഖല ജെന്റർ വിഷയസമിതി രൂപീകരിച്ചു.

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കോലഞ്ചേരിമേഖല ജെന്റർ വിഷയസമിതി രൂപീകരണം അമ്പലമേട് എസ് എൻ ഡി പി  ഹാളിൽ വച്ചു നടന്നു. ജെന്റർ നയരേഖ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്...

ജന്റർ നയരേഖ

ജന്റർ നയരേഖയുടെ കരട്  ചർച്ചയ്ക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആമുഖം        1987 ജൂലായ് 24,25,26തീയതികളിൽ വലപ്പാട് ചേർന്ന വനിതാശിബിരത്തിന്റേയും സെപ്തം ബർ 26 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ശില്പശാലയുടെയും...

You may have missed