ജന്റര്‍

ഏക സിവിൽകോഡ് നാനാർത്ഥങ്ങൾ -സെമിനാർ

03/11/23 തൃശൂർ ജില്ല ജെൻഡർ വിഷയസമിതിയുടെ നേത്രുത്വത്തിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, വൈലോപ്പിള്ളി ഹാളിൽ വെച്ച് "ഏക സിവിൽകോഡ് നാനാർത്ഥങ്ങൾ" -സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആൾ ഇന്ത്യാ ലോയേഴ്സ്...

ഒക്ടോബർ 15: അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്രാമീണ വനിതാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു

കോഴിക്കോട്: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജന്‍റര്‍ വിഷയ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേഖലയിലെ മലാപ്പറമ്പ്,കരിക്കാകുളം, വേങ്ങേരി ,ചക്കോരത്തുകുളം എന്നീ യൂണിറ്റുകൾ സംയുക്തമായി അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്രാമീണ വനിതാ...

ജന്റർ ശില്പശാല

02/10/23 തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ പരിസരകേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ജന്റർ ശില്പശാല ഡോ.ടി.മുരളീധരൻ, "ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങൾ : സമ്മതം, ജനാധിപത്യം" എന്ന വിഷയമവതരിപ്പിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. "സമഗ്ര ലൈംഗീകതാ വിദ്യാഭ്യാസം"...

എൻ.ശാന്തകുമാരി ജൻഡർ പൊതുബോധവും വസ്തുതകളും എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുന്നു കണ്ണൂർ:- കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ ജൻഡർ വിഷയ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാതല...

പുത്തന്‍ അറിവുകള്‍ പകര്‍ന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാതല ജൻഡർ ശില്പശാല

കോഴിക്കോട് : സംസ്ഥാന ജൻഡർ ശില്പശാലയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ  ജില്ലാതല ജൻഡർ ശില്പശാല കൊയിലാണ്ടി മേഖലയയിലെ പന്തലായനി ബ്ലോക്ക് വ്യവസായ വിപണന കേന്ദ്രം (വനിത) ഹാളിൽ...

തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻപരിധിയിലെ പൊതു ശൗചാലയങ്ങളുടെ തത്സ്ഥിതി പഠനം

14/07/23 തൃശൂർ:   നഗരത്തിൽ ദിനം പ്രതി വന്നു പോകുന്നവരുടെ എണ്ണവുമായി താരതമ്യ പെടുത്തിയാൽ പൊതു ശൗചാലയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് ഇല്ലെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ശൗചാലയങ്ങളും ജനങ്ങൾ കയറാൻ...

സംസ്ഥാനതല ജെൻഡർ ശില്പശാല കോഴിക്കോട്ട്  സമാപിച്ചു

കോഴിക്കോട് : ലിംഗസമത്വത്തിനായുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഭരണകൂടതലത്തിലും സമൂഹതലത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയുമേറെ മുന്നോട്ടുപോകാനുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവബോധ നിർമിതിയാണ്. ലിംഗപരമായ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും തുല്യതയിലൂന്നിയ ...

ദേശീയ ഗ്രാമീണ വനിതാ ദിനം : ചേളന്നൂർ മേഖല പരിപാടി കക്കോടിയില്‍ നടന്നു

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചേളന്നൂർ മേഖലകമ്മറ്റിയും കക്കോടി CDSGRC യും സംയുക്തമായി ഒക്ടോബർ 15, ദേശീയ ഗ്രാമീണ വനിതാ ദിനം ആചരിച്ചു. മേഖല ജന്‍റര്‍ കൺവീനർ...

വേറിട്ട അനുഭവമൊരുക്കി അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്രാമീണ വനിതാ ദിന സംഗമം

ഒക്ടോബർ 15 അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്രാമീണ വനിതാ ദിനം , യു.എൻ  2007 മുതൽക്കുതന്നെ ഈ ദിനാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും മുഖ്യധാരാ രാഷ്ടീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ സ്ത്രീസംഘടനകളോ ഈ ദിനാചരണം വേണ്ട...

ഒക്ടോബർ 15ഗ്രാമീണവനിതാദിനം

ഒക്ടോബർ 15 ന് അന്താരാഷ്ട്രഗ്രാമീണവനിതാദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.രണ്ടായിരത്തിയെട്ടു മുതലാ ണ് ഇത് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.ഒക്: 16 ലോകഭക്ഷ്യദിനമാണ്.ഭക്ഷ്യോല്പാദനത്തിലും കാർഷികരംഗത്തും വലിയ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും...