പരിഷത്തുകാര്‍ അറിയാന്‍

പുത്തൻ ഇന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണം – 10 ലഘുപുസ്തകങ്ങള്‍

നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ? നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അസമത്വങ്ങളുടെ വികസന പാതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ? നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വർഗീയ കടന്നാക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നുണ്ടോ ?...

യുദ്ധത്തിനെതിരെ കുട്ടികള്‍…. വരയും എഴുത്തുമായി ഡിസംബർ ലക്കം യുറീക്ക

ഡിസംബർ ലക്കം യുറീക്ക യുദ്ധത്തിനെതിരായുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധവുമായാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. മാസികയുടെ മുൻകവറും പിൻ കവറും നടുവിലെ പേജുകളുമെല്ലാം കുട്ടികൾ വരച്ച യുദ്ധവിരുദ്ധ പോസ്റ്ററുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം...

സമഗ്ര മാലിന്യ പരിപാലനം – സംസ്ഥാന തല സെമിനാർ മലപ്പുറം പുറത്തൂരിൽ – രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2023 നവംബർ 25 ന് സമഗ്ര മാലിന്യ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുറത്തൂർ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിൽ...

ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ : ഗ്രാമശാസ്ത്ര ജാഥ നാടകത്തിന്റെ പരിശീലനം പൂർത്തിയായി

കണ്ണൂർ 07 നവംബർ 2023 പുത്തനിന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്ര ബോധം പുലരണം കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഈ വർഷം നടത്തുന്ന ജനകീയ ക്യാമ്പയിനിലെ ഗ്രാമശാസ്ത്രജാഥയുടെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന...

പരിചയപ്പെടാം , പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ

മില്ലേനിയം വയർമാൻ ഇലക്ട്രിക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത ആരും ഉണ്ടാകില്ല. .ജീവിതത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്യമുള്ള മനുഷ്യർ ആവശ്യമാണെങ്കിലും അവർക്കാവശ്യമായ വിവരവിനിമയ രചനകൾ അപൂർവ്വമാണ്. വൈദ്യുതിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ...

ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിന്മേലുള്ള കടന്നാക്രമണം: ഒരു സംവിധാനപരമായ പ്രശ്നം – ഡോ. രഘുനന്ദൻ

ഡോ. രഘുനന്ദന്റെ പ്രഭാഷണം pdf വെർഷൻ വായിക്കാം https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:75aea469-b24f-3d2f-9370-906be9d0b861   ഒക്ടോബർ 14, 2023 ആലപ്പുഴ / കർമസദൻ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർക്കാനുള്ള അനേകം ശ്രമങ്ങൾ...

ഓൺലൈൻ യൂണിറ്റുകൾ എന്ത് ? എങ്ങനെ ?

തയാറാക്കിയത് : പി.പി.ബാബു (സംസ്ഥാന ട്രഷറര്‍) 10 സെപ്റ്റംബര്‍, 2023 നമ്മുടെ സംഘടന വളര്‍ച്ചയുടെ ഒരു സവിശേഷ ഘട്ടത്തിലാണ്. പരിഷത്ത് കേരളസമൂഹത്തില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചര്‍ച്ചയാവുകയും ചെയ്ത...

പരിഷത്ത് സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ കേമ്പ് ചമ്പാട്,കണ്ണൂർ

പരിഷത്ത് സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ കേമ്പ് ചമ്പാട് : കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാതല സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ കേമ്പ് പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പന്യനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്...

ശാസ്ത്രബോധം നാടിനെ നയിക്കട്ടെ….

ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയ ശേഷം, 1958 ൽ നമ്മുടെ പാർലമെന്റ്  ശാസ്ത്രനയം അംഗീകരിച്ചു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികാന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുകയും ചിന്തയുടെ പുതിയ സാധ്യതക ളെ...

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാപ്രവർത്തക ക്യാമ്പ് കരിവെള്ളൂരിൽ ആരംഭിച്ചു

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാപ്രവർത്തക ക്യാമ്പ് കരിവെള്ളൂരിൽ ആരംഭിച്ചു കണ്ണൂർ സംഘടനാവിദ്യാഭ്യാസം ക്യാമ്പ് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാപ്രവർത്തക ക്യാമ്പ് കരിവെള്ളൂരിൽ...