ബാല മനസ്സുകളെ സർഗ്ഗാത്മകമാക്കി ശാസ്ത്ര ബാലോത്സവങ്ങൾ

കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം വീടിനകത്തായ സർഗ്ഗ ബാല്യങ്ങൾക്ക് ഉണർവായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖല ബാലവേദിയുടെ ശാസ്ത്ര ബാലോത്സവം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

നൂറുദിന ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ സമാപിച്ചു

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രാഭിരുചിയേയും വിജ്ഞാനത്തേയും ശാസ്ത്ര ബോധത്തേയും പ്രോജ്വലിപ്പിച്ച സയൻഷ്യ ഹോംലാബ് നൂറുദിന ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ സമാപിച്ചു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മൂവാറ്റുപുഴ മേഖല ബാലവേദി ഉപസമിതി രൂപികരിച്ചു

എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴ മേഖല ബാലവേദി ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചു. മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മദൻമോഹന്റെ അദ്ധ്യ ക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ബാലവേദി ഉപസമിതി കൺവീനർ സിന്ധു ഉല്ലാസ് സ്വഗ്രതം ആശംസിച്ചു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രൊഫ. പി

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിൽ ബാലവേദി സജീവം

കുട്ടികൾക്ക് വിജ്ഞാനപ്രദവും രസകരവുമായ വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തി ജില്ലയിൽ ബാലവേദി സജീവമായി.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ജില്ലാവാർത്തകൾ