പരിപാടികള്‍

പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഗ്രാമശാസ്ത്ര ജാഥയോടനുബന്ധിച്ച് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കഴക്കൂട്ടം മേഖലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കേരള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. മേനംകുളം ദേശസേവിനി ഗ്രന്ഥശാല...

സമഗ്ര മാലിന്യ പരിപാലനം – സംസ്ഥാന തല സെമിനാർ മലപ്പുറം പുറത്തൂരിൽ – രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2023 നവംബർ 25 ന് സമഗ്ര മാലിന്യ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുറത്തൂർ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിൽ...

അക്ഷരപ്പൂമഴ – ശാസ്ത്രപുസ്തക പ്രചരണത്തിന് തുടക്കമായി

31 ഒക്ടോബർ 2023 വയനാട് മാനന്തവാടി: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മാനന്തവാടി മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനയെ ജനകീയമാക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രചാരണങ്ങൾക്കുമായി "അക്ഷരപ്പൂമഴ'' പുസ്തക പ്രചരണ ക്യാമ്പയിൻ...

ഡോ.സഫറുള്ള ചൗധരിയെ അനുസ്മരിച്ചു

23 ഒക്ടോബർ 2023 വയനാട് കൽപറ്റ: പ്രശസ്ത ജനകീയാരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ ഡോ. സഫറുള്ള ചൗധരിയെ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വയനാട് ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെയും ആരോഗ്യ വിഷയസമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ...

പയ്യന്നൂർ മേഖലാ(കണ്ണൂർ ജില്ല) കൺവെൻഷൻ

കണ്ണൂർ ജില്ല-           പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കൺവെൻഷൻ പെരുമ്പ GMUP സ്കൂളിൽ വെച്ച് 14-10- 23 ന് 2-30 മുതൽ നടന്നു....

കുട്ടികളുണ്ടാക്കുന്ന യുറീക്ക ശില്പശാല അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് …

തൃശൂർ / പരിസരകേന്ദ്രം 02 ഒക്ടോബർ, 2023  കുട്ടികൾ എഴുതി കുട്ടികൾ വരച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാക്കുന്ന യുറീക്കയുടെ ശില്പശാലയുടെ അവസാന ഘട്ടം പരിസര കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്നു. ...

സെപ്തംബർ -10 പരിഷത്ത് സ്ഥാപക ദിനം

10 സെപ്തംബർ 2023 വ യനാട് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സ്ഥാപകദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാനന്തവാടി മേഖല താന്നിക്കൽ പ്രണവം വായനശാലയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ യൂണിറ്റ് ഒത്തുചേരലിൽ ജില്ലാ ജോയിന്റ്...

ഡോക്ടർ സഫറുള്ള ചൗധരി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം ഡോ.ബി ഇക്ബാൽ നിർവ്വഹിക്കും

07/09/2023 വയനാട് കൽപ്പറ്റ : ഔഷധ വിപണിയിലെ ബഹുരാഷ്ട്ര  കുത്തകകളോടു പോരാടി മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായ ഔഷധ നയത്തിന് ബംഗ്ലാദേശിൽ രൂപം നൽകുകയും, അന്തർദേശീയതലത്തിൽ ഒട്ടേറെ ജനകീയ...

പരിഷത്ത് സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ കേമ്പ് ചമ്പാട്,കണ്ണൂർ

പരിഷത്ത് സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ കേമ്പ് ചമ്പാട് : കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാതല സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ കേമ്പ് പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പന്യനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്...

സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ- സംഘാടക സമിതി, കണ്ണൂർ

ശാസ്ത്രബോധത്തിനും മാനവികതയ്ക്കുമായി സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘാടക സമിതിയായി കണ്ണൂർ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ശാസ്ത്രാവബോധസമിതി നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ജില്ലാതല സംഘാടക സമിതിയായി. ശാസ്ത്രബോധത്തിനും മാനവികതയ്ക്കുമായി ശാസ്ത്രസാഹിത്യ...