ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുക: തളിപ്പറമ്പ് മേഖല

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പൂര്‍ണമായും കച്ചവടവല്‍ക്കരിക്കുവാനും വര്‍ഗീയവല്‍ക്കരിക്കുവാനുമുതകുന്ന തരത്തിലാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസനയം എന്ന് തളിപ്പറമ്പ് മേഖലാ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫെഡറല്‍ സ്വഭാവത്തെ തന്നെയില്ലാതാക്കി, മതനിരേപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും എടുത്തുകളഞ്ഞ് കോര്‍പ്പറേറ്റ് വല്‍ക്കരണത്തിലൂടെ രാജ്യത്ത്

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

പേരാമ്പ്ര മേഖലാവാർഷികം

പേരാമ്പ്ര മേഖലാ സമ്മേളനം എരവട്ടൂർ നാരായണ വിലാസം യു.പി.സ്കൂളിൽ കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാലയിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോ.കെ.എസ് മാധവൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും മതനിരപേക്ഷതയും എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മഠത്തിൽ വിശ്വൻ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share