കോട്ടയം ജില്ലാസമ്മേളനം തുടങ്ങി

കോട്ടയം ജില്ലാസമ്മേളനം കുറിച്ചി അയ്യങ്കാളി സ്മാരക ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു.റബ്ബർ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ്ജ് ഡോ.എം .ഡി ജസ്സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സുസ്ഥികൃഷിയും കേരളവികസനവും എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനക്ലാസ്സ് .സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാപ്രസി‍ഡന്റ്

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുക: തളിപ്പറമ്പ് മേഖല

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പൂര്‍ണമായും കച്ചവടവല്‍ക്കരിക്കുവാനും വര്‍ഗീയവല്‍ക്കരിക്കുവാനുമുതകുന്ന തരത്തിലാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസനയം എന്ന് തളിപ്പറമ്പ് മേഖലാ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫെഡറല്‍ സ്വഭാവത്തെ തന്നെയില്ലാതാക്കി, മതനിരേപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും എടുത്തുകളഞ്ഞ് കോര്‍പ്പറേറ്റ് വല്‍ക്കരണത്തിലൂടെ രാജ്യത്ത്

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share