ലൂക്ക ഓൺലൈൻ സയൻസ് ക്വിസ് 2.0

പാലക്കാട്: മലയാളത്തിലെ ഏക സയന്‍സ് പോർട്ടലായ ലൂക്ക (luca.co.in)യും അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയായ യുണിസെഫും ഐ.ആർ.ടി.സി.യും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സയൻസ് ക്വിസിന് തുടക്കമായി. ക്വിസിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്‌ഘാടനം 2020 ജനുവരി 1-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ലൂക്ക സയൻസ് ക്വിസ് സമാപിച്ചു

എറണാകുളം: ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150 വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടല്‍ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി സംഘടിപ്പിച്ച സയൻസ് ക്വിസിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നടന്നു. ഡോ. റജിമോൻ പി.കെ., ഡോ. വേണുഗോപാൽ.ബി ,

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share