യുവ സമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട്, പെരുവയിൽ ആരംഭിച്ചു

  കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് യുവ സമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട്, പെരുവയിൽ ആരംഭിച്ചു കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന യുവസമിതി ക്യാമ്പ് കോളയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണവം വനമേഖലയിലെ പെരുവ ഗവ: യുപി

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

പ്രീ- പ്രൈമറി – ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാവുകാൻ കേരളം മൂന്നോട്ട് ഡോ. വി. ശിവദാസൻ എം.പി

പ്രീ- പ്രൈമറി സംസ്ഥാന ശില്പശാല സമാപിച്ചു പ്രീ- പ്രൈമറി – ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാവുകാൻ കേരളം മുന്നോട്ട് ഡോ. വി. ശിവദാസൻ എം.പി പ്രീ- പ്രൈമറി മേഖലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാവാൻ കേരളം സജ്ജമാണെന്ന് ഡോ. വി.ശിവദാസൻ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

വജ്ര ജൂബിലി പ്രവർത്തക സംഗമം മയ്യിൽ പുഴയാത്രയിലൂടെ

കടലിനോടടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ. ഓളങ്ങൾതാളത്തിലിളകിയാടുമ്പോൾ അസ്തമന സൂര്യനതിൽ വർണവിസ്മയം തീർക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങിങ്ങു കാണുന്ന പച്ചത്തുരുത്തുകൾ. തീരങ്ങളിൽ ജനസംസ്കൃതിയുടെ പുരാതനവും നൂതനവുമായ മുദ്രകൾ….വളപട്ടണം പുഴയുടെ മനം കവരുന്ന മനോഹാരിതയെ കൺപാർത്തും പുഴ തഴുകി വരുന്ന

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ജില്ലാവാർത്തകൾ