പഴണിയാർ പാളയത്ത് കൊക്കർണ്ണി

ഐ.ആർ.ടി.സി- നബാർഡ് KFW സോയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഴണിയാർ പാളയത്ത് പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന കൊക്കർണ്ണി

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

വാക്സിൻ ചലഞ്ചിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയും പങ്കാളികളായി

RTC ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 65 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളും കോർഡിനേറ്റർമാരും ചേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ആദ്യ ഗഡുവായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകി.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

മൂന്നാറിൽ മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതി

മൂന്നാറിലെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലും ജൈവമാലിന്യം സംസ്കരിച്ച് വളമാക്കാൻ മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ സമഗ്ര മാലിന്യ പരിപാലനത്തിനായി വഴിയൊരുങ്ങുന്നു

ജില്ലയുടെ സമഗ്ര മാലിന്യ പരിപാലനം ലക്ഷ്യം വെച്ച്‌ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരസഭകൾക്കായി ഐ.ആർ.ടി.സി യിൽ ക്ലാസ്സ് നടന്നു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ജിയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് പരിശീലന പരിപാടി

ഐ.ആർ.ടി.സി. സെന്റർ ഓഫ് ജിയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് പത്താമത് ബാച്ച് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

മഴവിൽ പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാ തല ഉദ്‌ഘാടനം ഐ.ആർ.ടി.സിയിൽ നടന്നു

കെഡിസ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന മഴവില്ല് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

കോവിഡിനു ശേഷം സജീവമായി ഐ.ആർ.ടി.സി. വ്യഴാഴ്ചകൂട്ടം

ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അഖില എം. എഴുതിയ “ചിന്നുവിന്റെ ചിരികാലം” എന്ന പുസ്തകം അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയുമായ അനു പാപ്പച്ചൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

മഴവില്ല് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാകുന്നു

പാലക്കാട്: കേരള സംസ്ഥാന ഇന്നവേഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേൃത്വത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന ‘മഞ്ചാടി’ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി വളർത്തുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മഴവില്ല് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് ഐ.ആർ.ടി.സിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ആർട്സ് കോളേജ്,

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share