മഴവില്ല് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാകുന്നു

പാലക്കാട്: കേരള സംസ്ഥാന ഇന്നവേഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേൃത്വത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന ‘മഞ്ചാടി’ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി വളർത്തുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മഴവില്ല് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് ഐ.ആർ.ടി.സിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ആർട്സ് കോളേജ്,

Read More

Share

പരിഷത്ത്-ഐ.ആർ.ടി.സി. യോഗങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

പാലക്കാട്: ഐ.ആർ.ടി.സിയിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലകളിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരിഷത്ത് ജില്ലാതല പ്രവർത്തകരും ഐ.ആർ.ടി.സി പ്രവർത്തകരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ആസൂത്രണ യോഗങ്ങൾ സമാപിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും യോഗങ്ങൾ നടന്നു. വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിങ്,

Read More

Share

ഐ.ആർ.ടി.സിയിൽ സയൻസ് ആക്റ്റിവിറ്റി സെന്റർ

പാലക്കാട്: ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രബോധവും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതികളും സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തുറന്ന അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഐ.ആർ.ടി.സി ശാസ്ത്രപ്രവർത്തന കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നു. ക്യാമ്പസിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി

Read More

Share

മൂന്നാറിൽ മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന് വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ

ഇടുക്കി: പാകേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ മൂന്നാറിലെ മാലിന്യസംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് UNDP യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാകുന്നു. ഐ.ആർ.ടി.സിയാണ് സമഗ്ര മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനാവശ്യമായ വിശദമായ പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ശൈത്യ

Read More

Share

സയൻസ് സെന്റർ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ ജനകീയ മാതൃക- ഡോ. ടി എൻ സീമ

പാലക്കാട്: സയൻസ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ ജനകീയ മാതൃകയാണന്ന് ഹരിതകേരള മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഡോ. ടി.എൻ.സീമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം, ജലസുരക്ഷ, മാലിന്യ പരിപാലനം തുടങ്ങിയ

Read More

Share

വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഒരുക്കി ഐ.ആർ.ടി.സി

പാലക്കാട്: മനഃശാസ്ത്രം, സാമൂഹികശാസ്ത്രം, മാലിന്യസംസ്കരണം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ഒരുക്കി ഐആർ.ടി.സി. കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ കണക്കിലെടുത്തതാണ് ഐ.ആർ.ടി.സി. ഇത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ചുവടു വെച്ചത്. ഐ.ആർ.ടി.സിയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള വിദഗ്ദ്ധർ നയിക്കുന്ന

Read More

Share

നവീന സാങ്കേതിക സൗകര്യം ഒരുക്കി ഐ.ആർ.ടി.സി മണ്ണ് പരിശോധന ലാബ്

പാലക്കാട്: കൃഷിയിൽ ലാഭം കൈവരിക്കാൻ മണ്ണ്, കാലാവസ്ഥ, തുടങ്ങി പല സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി വരേണ്ടതുണ്ട്. കൃഷിയിടങ്ങളിലെ മണ്ണ് വിളക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. നബാർഡ്-KfW സോയിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ

Read More

Share

മണ്ണിൽ വിരിയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ‌

കാസർഗോഡ് : നെക്രാൻജെയിൽ നിന്ന് കളിമൺ/ ഡികോപാജ്‌ പരിശീലനത്തിന് ഐ.ആർ.ടി.സി.യിൽ വന്ന 27 പേർക്ക് പരിശീലന നാളുകൾ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായി. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പങ്കു വെയ്കാനും പ്രായമോ പ്രതിസന്ധികളോ അവർക്ക് ഒരു തടസ്സമായില്ല.

Read More

Share

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം: ഐ.ആര്‍.ടി.സിയില്‍‌ പരിശീലന പരിപാടി

പാലക്കാട്: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ മനസിലാക്കുന്നതിനും അതിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനും യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള (ക്ലൈമറ്റ് വാരിയേഴ്സ്) പരിശീലന പരിപാടി ഐആർടിസി കാമ്പസിൽ നടന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 40 ഓളം പേര്‍ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രൊഫസർ

Read More

Share

നയരൂപീകരണത്തിൽ നവീന മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഐ.ആർ.ടി.സി.

പാലക്കാട്: 2020 – 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഐ.ആർ.ടി.സി.യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഏകദിന ശില്പശാല നടത്തി. തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം, ജലസംരക്ഷണം, വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യസംസ്കരണം,

Read More

Share