ജൂണ്‍ 5 പരിസരദിനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്വിസ് മത്സരം

ശുചിത്വമിഷൻ, ഐ.ആർ.ടി.സി. ഹരിതസഹായ സ്ഥാപനം, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ബാലവേദി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ പരിസരദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് https://quiz.luca.co.in/ #WED2023

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി ജനകീയ പരിസരാഘാത പഠനം – ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരണം

കോട്ടയം 2023 മേയ് 30 സുഹൃത്തുക്കളെ , സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ട ജനകീയ പരിസരാഘാത പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്.അവയിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പലതരം അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

പട്ടികവർഗ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്ക്  സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കുക

പട്ടികവർഗ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്ക്  വേണ്ടി വയനാട് ജില്ലയിൽ 40% പ്ലസ് 1 സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കണം വയനാട് ജില്ലയിൽ പട്ടികവർഗ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്ലസ് 1 ന് മതിയായ സീറ്റ് ഇല്ല എന്ന സാഹചര്യത്തിന് മാറ്റംവരുത്താൻ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

കേരളത്തിലെ കൃഷി തദ്ദേശസ്ഥാപന തലത്തിൽ പുന:സംഘടിപ്പിക്കുക

കേരളത്തിലെ കൃഷി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻകൈയിൽ പുന:സംഘടിപ്പിക്കുക കേരളത്തിലെ കാർഷികമേഖല നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നേറുന്നതിനും നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനും സംഘടിതമായ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക

മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. അജൈവ മാലിന്യ പരിപാലനം നിയമ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുക.   മാലിന്യപരിപാലനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ  നിരവധി മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബ്രഹ്മപുരത്തെ മാലിന്യമലയിലെ വിഷപ്പുക കേരളത്തിൽ മാലിന്യ  സംസ്കരണത്തിന്റെ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

മനുഷ്യ-വന്യമൃഗസംഘർഷത്തിന് ശാശ്വതപരിഹാരം കാണുക

വർദ്ധിക്കുന്ന മനുഷ്യ-വന്യമൃഗസംഘർഷത്തിന് ശാശ്വതപരിഹാരം കാണാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം. മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവസന്ധാരണത്തിനായി കാടിനെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നാൾ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് മനുഷ്യ-വന്യമൃഗസംഘർഷങ്ങൾ. വന്യമൃഗങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കാതെ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ കഴിഞ്ഞവരാണ് ആദിവാസികൾ. എന്നാൽ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വർഗീയവൽകരിക്കരുത്

ചരിത്രവസ്തുതകൾ വെട്ടിമാറ്റിയും ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വർഗീയവൽകരിക്കുന്ന നയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കണം. യുക്തീകരണപ്രക്രിയ എന്ന പേരിൽ സ്കൂൾപാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊരു യുക്തി യും നീതീകരണവുമില്ലാതെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രക്രിയ എൻ സി

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വജ്രജൂബിലി സംസ്ഥാനസമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്ത പുതിയ ഭാരവാഹികൾ ബി.രമേഷ് ( പ്രസിഡണ്ട് – തിരുവനന്തപുരം ) , ജോജി കൂട്ടുമ്മേൽ കോട്ടയം – ജന.സെക്രട്ടറി), പി.പി. ബാബു കണ്ണൂർ – ട്രഷറർ)

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

ജില്ലാവാർത്തകൾ