ബാലോത്സവം – കഴക്കൂട്ടം മേഖല

25/9/2022 തിരുവനന്തപുരം: ജലം ബാലോത്സവം കഴക്കൂട്ടം മേഖലയിൽ കഠിനംകുളം യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചാന്നാങ്കര ഗവണ്മെന്റ് എൽ. പി. എസ്സിൽ നടന്നു. മേഖലയിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നായി 92 കുട്ടികൾ ബാലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സംഘാടക സമിതി

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

യുവസമിതി കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു പ്രവർത്തകയോഗം വേമ്പനാട്ടു കായലിലെ പാതിരാമണൽ ദ്വീപിൽ വച്ച്‌ സെപ്തംബർ പത്താം തിയ്യതി ചേർന്നു. അനുരാധ എഴുതിയ കുറിപ്പ് വായിക്കാം. ജില്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന യാത്ര, എല്ലാ

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

പുതു കേരള നിർമ്മിതിയിൽ പങ്കാളിയാവുക-ടി.ഗംഗാധരൻ

ശാസ്ത്രബോധവും യുക്തി ചിന്തയും പടർത്തുന്ന പുതു കേരള നിർമ്മിതിയിൽ പങ്കാളി ആവണമെന്ന് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രവർത്തക യോഗം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പുതു കേരള നിർമ്മിതിക്കായി ആശയ രൂപീകരണത്തിനായി 21 പഠന

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share

പാടാം ഒത്തുചേരാം-പരിഷദ് പാട്ടുകൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

21/09/2022 തിരുവനന്തപുരം: കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പരിഷദ് പാട്ടുകൂട്ടം പരിശീലനം വട്ടിയൂർക്കാവ് ഗുരുഗോപിനാഥ് നടനഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. ഹരീഷിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി ശ്രീ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Share