കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അമ്പത്തിയെട്ടാം വാർഷിക സമ്മേളനം പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ വൈറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ഷാഹിദ് ജമീൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *