കണ്ണൂര്‍: ഇരിട്ടി മേഖല ജനകീയ പാഠശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പഠന ക്ലാസ്സിൽ ” പ്രപഞ്ചത്തിലെ അനന്തതയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര” എന്ന വിഷയം ഐ.എസ്.ആർ.ഓ. സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് (റിട്ട:) ശ്രീ. പി. എം. സിദ്ധാർത്ഥൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡോ. കെ. പ്രദീപ് കുമാർ (റിട്ട: പ്രിൻസിപ്പൽ) അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനകീയ പാoശാല ഡയറക്ടർ എം. വിജയകുമാർ സ്വാഗതവും, പി. ആർ. അശോകൻ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *