മാലിന്യ സംസ്കരണ ക്ലാസ്

കെ എസ് നാരായണന്‍കുട്ടി മാലിന്യ സംസ്കരണ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നു.

പാലക്കാട് : പിലാക്കാട്ടിരി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗം കെ എസ് നാരായണൻ കുട്ടി വിശദീകരിച്ചു. മേഖല പ്രസിഡന്റ് പി ചന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിന് കെ പരമേശ്വരൻ സ്വാഗതവും കൃഷ്ണദാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ജില്ലാവാർത്തകൾ