മേരിക്യൂറി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ

0

കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ പരിപാടി രജിസ്ട്രാർ ഡോ.അബ്ദുൾ മജീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോ.ഹരികുമാരൻ തമ്പി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. വിനോദ് നീക്കാംപുറത്ത്, ഗോകുൽ എന്നിവർ ആശംസകളർപ്പിച്ചു. നാടകത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് മേരി ക്യൂറിയുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *