ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആമുഖ കലണ്ടർ

ശാസ്ത്ര സംവാദ സദസ്സ് — നേമം മേഖല ഉദ്ഘാടനം

  തിരുവനന്തപുരം :  നേമം മേഖലയുടെ ശാസ്ത്ര സംവാദ സദസ്സുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബി രമേശ് ഏപ്രിൽ 7 നു...

ഭരണഘടന കലണ്ടറും മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് ക്യാംപയിനും

വർക്കല മേഖലയിൽ ഭരണഘടന കലണ്ടർ മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് ലിസ്റ്റ് എല്ലാ യുണിറ്റുകളിലും നടന്നു. ജില്ലാപ്രസിഡന്റ് ജെ.ശശാങ്കൻ, മേഖലാ സെക്രട്ടറി എം.ആർ. വിമൽ കുമാർ. മേഖലകമ്മിറ്റി അംഗം സജീവ് എ...

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആമുഖ കലണ്ടർ

മേനംകുളം യൂണിറ്റ് (തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കഴക്കൂട്ടം മേഖല), യൂണിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗിൽ മുതിർന്ന പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകൻ അജയകുമാർ. എ , മേനംകുളം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്‌, ദേശസേവിനി ഗ്രന്ഥശാല...