നിലമ്പൂർ

പൊരുതുന്ന പലസ്തീൻ ജനതക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം അർപ്പിച്ച് പരിഷത്ത് പ്രകടനം

30/10/2023 നിലമ്പൂർ ഇസ്രയേൽ പാലസ്തീനിൽ നടത്തുന്ന അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കുക, ഗാസയിൽ വെള്ളവും മരുന്നും ഭക്ഷണവും എത്തിക്കുക, ഇന്ത്യ ഗവ: സ്വീകരിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ അനുകൂല നിലപാട് തിരുത്തുക എന്നീ...