എം പത്മകുമാർ (പപ്പൻ)

തൃശ്ശൂർ: ചേലക്കര മുൻ മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും സജീവ പ്രവർത്തകനുമായ എം.പത്മകുമാർ (46) അന്തരിച്ചു. സ്കൂൾ അധ്യാപകനായും, ദേശാഭിമാനിയിൽ സബ് എഡിറ്ററായും ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാതൃകാ ജനപതിനിധിയും, കഴിവുറ്റ സംഘാടകനുമായിരുന്നു. പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം, പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ മികവ് പുലർത്തി. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച ജനപതിനിധിക്കുള്ള പ്രതിഭാ പുരസ്‌കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് . തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗം, തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജൊയിന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലും രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്ക്കാരിക രംഗത്തും മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിവാഹിതനാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലാസമ്മേളനം ചേലക്കര മേഖലയിൽ നടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകർ പത്മകുമാർ ആയിരുന്നു.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ജില്ലാവാർത്തകൾ