കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം

0

പരിഷത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം മെയ് 4, 5 തീയതികളിൽ GHSS ചായ്യോത്ത് വെച്ച് നടന്നു. ഇ. ഹമീദ് (CWRDM) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി.വി.ദിവാകരൻ സംഘടനാ രേഖ അവതരിപ്പിച്ചു. കെ.രാധൻ മാഷ് കേ.നി.സ. അവലോകനം നടത്തി. പുതിയ ഭാരവാഹികളായി കെ.കെ.രാഘവൻ (പ്രസിഡണ്ട്), കെ.പ്രേം രാജ് (സെക്രട്ടറി), എം.രമേശൻ (ട്രഷറർ) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *