കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു.

0

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇന്നലേയും ഇന്നുമായി ഓൺലൈനിൽ നടന്നു. പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. 🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *