പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവും പരിഷത്തും സെമിനാർ

02/12 / 2022
തിരുവനന്തപുരം: പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവും പരിഷത്തും എന്ന വിഷയത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ തിരുവനന്തപുരം KGOA ഹാളിൽ നടന്നു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. ബി.രമേശ് സെമിനാറിന്റെ മോഡറേറ്ററായി.
ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്ര. കെ.ജി. ഹരികൃഷ്ണൻ ആമുഖ അവതരണം നടത്തി. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ കൺവീനർ ശ്രീ. ജി.സുരേഷ് സ്വാഗതവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ.എസ്. രാജിത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ഡോ.സി.രാമകൃഷ്ണൻ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ സംബന്ധിച്ചും ശ്രീ.രാജേഷ് വള്ളിക്കോട് കേരള പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ചും അവതരണങ്ങൾ നടത്തി.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ജില്ലാവാർത്തകൾ