മേരിക്യൂറി കാമ്പസ് കലായാത്രയ്ക്ക് മലപ്പുറത്ത് ഗംഭീര വരവേൽപ്പ്

0

മലപ്പുറം : യുവസമിതി മേരിക്യൂറി കാമ്പസ് നാടകയാത്രക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എം.ഇ.എസ് കോളേജ് വളാഞ്ചേരി, തിരൂർ മലയാളം സർവകലാശാല, കോട്ടക്കൽ കോട്ടൂർ ഗ്രാമം, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല, എം.ഇ.എസ് കോളേജ് മമ്പാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി. കോളേജ് യൂണിയനുകളുടെയും കാമ്പസുകളിലെ അധ്യാപക – അനധ്യാപക – വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയും പരിഷത്ത് മേഖലാ – യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികളുടെയും യുവ സമിതിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും സ്വീകരണമൊരുക്കിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *