വിജ്ഞാനോത്സവം പുത്തൻചിറ മേഖല

0

ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പുത്തൻചിറ മേഖല വിജ്ഞാനോത്സവം ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗം പുത്തൻചിറയിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്നു. 50 കുട്ടികൾ, 5 അധ്യാപകര്‍ 14 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. വിജയികളായ 8 പേർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ പുത്തൻചിറ സഹ. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മോഹനൻ വിതരണം ചെയ്തു. പരിഷത്ത് മേഖല പ്രസിഡന്റ് എ.പി പോൾ അദ്ധ്വക്ഷത വഹിച്ച സമാപന യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി എം.കെ ഹരിലാൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *