വി.ആർ എ പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ ബഷീർ അനുസ്മരണം

മൂവാറ്റുപുഴ വാഴപ്പിള്ളി വി.ആർ എ പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ 15-7-2018 ഞായറാഴ്ച പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്മരണ യോഗം സംഘടിപിച്ചു. ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാജപ്പൻ പിള്ളയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം അദ്ധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് ശ്രീമതി സി.എൻ കുഞ്ഞുമോൾ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുതു. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുവാറ്റുപുഴ മേഖല പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി സിന്ധു ഉല്ലാസ് ലൈബ്രററി സെക്രട്ടറി ശ്രീ രാജീവ്
നാടകകൃത്ത് ശ്രീ അലിക്കുഞ്ഞ്ലബ്ബ, വി ആർ എ പ്രസിഡന്റ് ഉല്ലാസ് ചാരുത തുടങ്ങിയവർ ബഷീർ കൃതികളെ അനുസ്മരിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തി

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ജില്ലാവാർത്തകൾ