ശാസ്ത്രസംവാദ സദസ്സ്

0

തിരുവനന്തപുരം മേഖല ഭവൻ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വഞ്ചിയൂർ ലോ കോർട്ട് സെന്ററിൽ വെച്ച് ശാസ്ത്രസംവാദ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വ. വി കെ നന്ദനൻ വിഷയാവതരണം നടത്തി. മേഖലാ ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ലക്ഷ്മി സി വി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *