ബിജു ആന്റണി കോവിഡിനിരയായി

0

ജില്ലയിലെ സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

ബിജു ആന്റണി

 

കണ്ണൂർ: ജില്ലയിലെ സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ബിജു ആന്റണി അന്തരിച്ചു. തില്ലങ്കേരി സ്വദേശിയായ ബിജു കണ്ണൂർ എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം ലൈബ്രറിയുടെ ഭരണ സമിതി അംഗവും ആസാദി മീഡിയാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറുമാണ്. തില്ലങ്കേരി ലൈബ്രറിയുടെ ഭരണ സമിതി അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ കലാജാഥയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. പരിഷതിന്റെ കലാജാഥയിൽ 25 വർഷത്തിലേറെകാലമായി ബിജു അംഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് സമയത്ത് നടത്തിയ ശാസ്ത്ര സാംസ്കാരികോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ജില്ലാ സംഘാടക സമിതിയിലും ഇരിട്ടി മേഖലയിലെ കലാജാഥയിലും നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ബിജു. കുടുംബശ്രീ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന വനിതാ കലാജാഥയിലും ബിജുവിനായിരുന്നു നേതൃത്വം. പരിഷത് കലാജാഥയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെങ്ങുമായി വലിയ സുഹൃദ് വലയം ബിജുവിനുണ്ട്. ജലനിധി പദ്ധതിയിൽ ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലായിരുന്നു ഏറെകാലം ജോലി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *