വിജ്ഞാനോത്സവം

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ യുറീക്കോത്സവം

കോഴിക്കോട് ജില്ലാതല യുറീക്കോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളെ പൂച്ചെണ്ട് നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് : യുറീക്കയുടെ അമ്പതാം വാർഷികത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികളെയെങ്കിലും പങ്കാളികളാകുന്ന രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന...

യുറീക്കാ ചിത്രോത്സവം 2019

ഇരിട്ടി മേഖലാ തല യുറീക്കാ ചിത്രോത്സവത്തില്‍ പി വി ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നു. കണ്ണൂര്‍: ഇരിട്ടി മേഖലാ തല യുറീക്കാ ചിത്രോത്സവം 2019 സമാപിച്ചു. യുറീക്കയുടെ അമ്പതാം...

ചേർത്തല മുനിസിപ്പൽ തല യുറീക്ക വിജ്ഞാനോത്സവം

കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ ആരോഗ്യകിരണം മാഗസിൻ ആർ.വിജയകുമാർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ആലപ്പുഴ: ചേർത്തല മുനിസിപ്പൽ തല വിജ്ഞാനോത്സവം സമാപിച്ചു. വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന് മുന്നോ ടിയായി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മൂലക കാർഡുകളും...

പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവം

തൃശ്ശൂർ: ഒല്ലൂക്കര മേഖലയിലെ നടത്തറ പഞ്ചായത്ത് വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ആശാരിക്കാട് ഗവ.യു.പി. സ്കൂളിൽ പിടിഎ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ഫ്രാൻസിസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ആനി അപ്പച്ചൻ...

ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവം

പട്ടണക്കാട് സംയുക്ത പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവത്തില്‍ നിന്നും വയലാർ: പട്ടണക്കാട് സംയുക്ത പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവം വി.ആര്‍.വി.എം ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ് ൽ നടന്നു. 73 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു....

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ വിജ്ഞാനോത്സവം

മൈനാഗപ്പളളി വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന്റെ സമാപന സെഷൻനില്‍ നിന്ന് മൈനാഗപ്പളളി: ചിത്തിരവിലാസം യു.പി. സ്കൂളിൽ നടന്ന വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന്റെ സമാപന സെഷൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർ പേഴ്സൺ മേഖലയിലേക്ക്...

വിജ്ഞാനോത്സവം മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍

തിരൂർ എൽ.പി. സ്കൂളിൽ നടന്ന മേഖലാ വിജ്ഞാനോത്സവത്തില്‍ നിന്നും കാരാട്: യുറീക്ക- ശാസ്ത്രകേരളം പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവം വാഴയൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാരാട് ജി.എൽ.പി. സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു....

നാദാപുരം മേഖല പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവം

വി കെ ചന്ദ്രൻ വിജ്ഞാനോത്സവം വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാനങ്ങള്‍വിതരണം ചെയ്യുന്നു. നാദാപുരം: മേഖലയിൽ 7 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് വിജ്ഞാനോത്സവം നടന്നു. എൽ.പി. വിഭാഗത്തിലെ അന്നജത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമറിയാനുള്ള പരീക്ഷണവും യു.പി....

ആവേശമായി കണ്ണൂരിലെ വിജ്ഞാനോത്സവങ്ങള്‍

വിജ്ഞാനോൽസവം ഇരിട്ടി കേന്ദ്രം കീഴൂർ വി.യു.പി. സ്കൂളിൽ ഇരിട്ടി : വിജ്ഞാനോൽസവം ഇരിട്ടി കേന്ദ്രം കീഴൂർ വി.യു.പി. സ്കൂളിൽ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ സരസ്വതി ഉദ്ഘാടനം...

‘ഇലമേളം’ യുറീക്കാ പ്രോജക്ട്

കൊല്ലം : യുറീക്കയില്‍ വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ട് ചാത്തന്നൂര്‍ കോയിപ്പാട് ഗവ. എല്‍.പി. സ്കൂളില്‍ ഇലമേളം എന്ന പേരില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി പ്രകൃതി...