വിജ്ഞാനോത്സവം

ജില്ലാതല രംഗോത്സവം

തൃശ്ശൂര്‍, രാമവർമ്മപുരം: ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 2 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ജില്ലാ വിജ്ഞാനോത്സവം 'രംഗോത്സവം' രാമവർമ്മപുരം ഗവ. സ്ക്കൂളിൽ നടന്നു. കുട്ടികളിലെ ബഹുമുഖ...

മുളന്തുരുത്തി മേഖല വിജ്ഞാനോത്സവം

മുളന്തുരുത്തി : മുളന്തുരുത്തി മേഖല വിജ്ഞാനോത്സവം ഗവണ്മെന്‍റ്  U.P.S കരിക്കോടിൽ വച്ച് നടന്നു. കുസാറ്റ്‌ പ്രൊവൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ പി.ജി.ശങ്കരൻ ഉദ്ഘടനം ചെയ്ത വിജ്ഞാനോത്സവത്തിൽ 80 പേർ...