കൂനത്തറ യൂണിറ്റ് സയൻസ് സ്കൂൾ

0

കൂനത്തറ : ഒറ്റപ്പാലം മേഖലയിലെ കൂനത്തറ യൂണിറ്റ് സയൻസ് സ്കൂൾ ചൈലിയാട് അംഗനവാടിയിൽ ജൂലൈ 24 രാവിലെ 10 മുതൽ 12.30 വരെ നടന്നു. യുണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ദേവദാസ് , മേഖലാകമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ ധർമ്മദാസ് ,സുകമാരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകിയ പരിപാടിയിൽ 13 പേർ പങ്കെടുത്തു. കോളറ, മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ അയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അംഗനവാടികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരോഗ്യ ക്ലാസ്സ്, ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സ് എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *