പരിഷത്ത് സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം നിലമ്പൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.

0

10/09/ 2023 

നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ: സ്ഥാപിത ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 10 ന് ,നിലമ്പൂർ മേഖലയിലെ 9 യൂണിറ്റുകളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നു.വഴിക്കടവ്, എടക്കര, ചുങ്കത്തറ, അകമ്പാടം, കുന്നത്ത്ചാൽ, നിലമ്പൂർ,മമ്പാട്, കരുളാ യി, പൂക്കോട്ടുംപാടം എന്നീ യൂണിറ്റുകളിൽ ആണ് പരിപാടികൾ നടന്നത്.

നിലമ്പൂരിൽ K. മുഹമ്മദ് കുട്ടി പതാക ഉയർത്തി. K. അരുൺകുമാർ കുറിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. പി. എസ്.രഘുറാം ഗ്രാമപത്രം പ്രകാശനം ചെയ്തു.ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി.വാസുദേവൻ ഭാവി പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ജോയ്. പി.ജോൺ സ്വാഗതവും, മനോജ്കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കരുളായി യൂണിറ്റിൽ മേഖല സെക്രട്ടറി .P.K. ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. T.P.ഹൈദർ അലി പതാക ഉയർത്തി. J. രാധാകൃഷ്ണൻ കുറിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. സി. പി. സഫർ അലി സ്വാഗതവും,K.V. കൃഷ്ണകുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ചുങ്കത്തറയിൽ ബിനോയ് പതാക ഉയർത്തി. അഡ്വ.K.K. രാധാകൃഷ്ണൻ കുറിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. അകമ്പാടത്ത് P.T. ഉസ്മാൻ പതാക ഉയർത്തി. സുനൂ.എം. പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഷിബി സ്വാഗതവും ഹംസ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വഴിക്കടവിൽ പി. ബി. ജോഷി സന്ദേശം നൽകി. ഹംസ. പി. പി. പതാക ഉയർത്തി. എടക്കര യൂണിറ്റിൽ p.k. സുരെന്ദ്ര കുമാർ പതാക ഉയർത്തി. ഷീബ ഹസൻ ഗ്രാ മപത്രം സ്ഥാപിച്ചു. ലത മധു സന്ദേശം നൽകി. സുനിത സ്വാഗതവും, ഉഷടീച്ചർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. എസ്. ബി.ഷാജി, അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കുന്നത്ത് ചാലിൽ p. ശ്രീജ പതാക ഉയർത്തി. സന്ധ്യ ഗ്രാമ പത്രം സ്ഥാപിച്ചു. പൂക്കോട്ടും പാടത്ത് K.V. ദിവാകരൻ പതാക ഉയർത്തി. P. സജിൻ സന്ദേശം നൽകി. K. രാജെന്ദ്രൻ ഗ്രാമ പത്രം സ്ഥാപിച്ചു. ലിനീഷ് സ്വാഗതവും, രാജേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *