കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം: ഐ.ആര്‍.ടി.സിയില്‍‌ പരിശീലന പരിപാടി

0
ക്ലൈമറ്റ് വാരിയേഴ്സ് പരിശീലന പരിപാടി
പ്രൊഫ. പി കെ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

പാലക്കാട്: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ മനസിലാക്കുന്നതിനും അതിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനും യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള (ക്ലൈമറ്റ് വാരിയേഴ്സ്) പരിശീലന പരിപാടി ഐആർടിസി കാമ്പസിൽ നടന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 40 ഓളം പേര്‍ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രൊഫസർ പി കെ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടന ക്ലാസ് നയിച്ചു. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ഐആർടിസി രജിസ്ട്രാർ കെ കെ ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷനായി.
ഐ.ആ.ർടി.സി. റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ ഡോ. ജോർജ്ജ് തോമസ് ആമുഖാവതരണം നടത്തി .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *