ബാലോത്സവത്തിൽ നിന്ന് ബാലവേദിയിലേക്ക്

0

5.10.22
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് മേഖലയിലെ കരകുളം യൂണിറ്റ് തല ബാലോത്സവം 5.10.22 ന് കരകുളം ഗവ.യു.പി.എസ്സിൽ വച്ച് നടന്നു.
ഹരിഹരൻ, എ.കെ. നാഗപ്പൻ, അസീം, പ്രശാന്ത്, സലിം കണിയാപുരം എന്നിവർ വിവിധ മൂലകൾ ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ബാലോത്സവത്തിന്റെ സമാപനത്തിൽ ബാലവേദിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സി.വി.രാമൻ യുറീക്ക ബാലവേദി രൂപീകരിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജിത്ത്, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബി.നാഗപ്പൻ, ട ബിജു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അജിത്ത്, രാജേഷ്. എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. 40 ലേറെ കുട്ടികൾ ബാലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *