ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആലപ്പുഴ പ്രകാശനം

0

ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആലേഖനം ചെയ്ത കലണ്ടർ ആലപ്പുഴ ജില്ല കളക്ടർ ടി.വി അനുപമ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാ സ്റ്റാൻഡിഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ.ടി മാത്യുവിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *