വൈറസ്സും ജനിതക വ്യതിയാനവും

0
  1. കോവിഡും ജനിതക വ്യതിയാനവും – അവതരണം- ഡോ: വിനോദ് സ്കറിയ –

ജൂൺ 16 ബുധൻ വൈകീട്ട് 8 മണി ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *