ആലപ്പുഴ ജില്ല വിഞ്ജാനോത്സവം ജില്ലാസംഘാടക സമതി രൂപികരിച്ചു.

0

ആലപ്പുഴ : ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെസംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുറീക്ക – ശാസ്ത്രകേരളം വിജ്ഞാനോത്സവം ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലും നടത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി ജില്ലാ സംഘാടകസമിതി രൂപീകരിച്ചു. ആലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻസ് ഹൈസ്കൂൾ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ െഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വി.അശോകന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കുട്ടനാട് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് അസ്ലം അധ്യക്ഷനായി.

സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ കെ.ടി.മാത്യു ( ചെയർമാൻ) ജില്ലാ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ െഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ വി.അശോകൻ, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ പുഷ്പകുമാരി, ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വ.മനോജ് കുമാർ, ചുനക്കര ജനാർദ്ദനൻ നായർ, എൻ.ആർ.ബാലകൃഷ്ണൻ (വൈസ് ചെയർമാന്‍മാര്‍) പരിഷത്ത് വിജ്ഞാനോത്സവം സബ്കമ്മറ്റി കൺവീനർ എൻ.സാനു (ജനറൽ കൺവീനർ) ആലപ്പുഴ എ.ഇ.ഒ.ആസാദ്, പി.ജയരാജ്, സി.സതീഷ് (ജോ. കൺവീനർമാർ) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പരിഷത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് പി.വി.ജോസഫ്, ജില്ലാസെക്രട്ടറി ബി.കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *