ക്ലീൻ ഇളമ്പച്ചി ക്യാമ്പയിന്‍ @ കാസര്‍ഗോഡ്

0

ക്ലീൻ ഇളമ്പച്ചി ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി വെയിസ്റ്റ് ബിൻ സ്ഥാപിക്കലും മരം നടലും നടത്തി. പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോജി കൂട്ടുമ്മേൽ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോഎം വി ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ, ഇളമ്പച്ചി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഹരീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി സുകുമാരൻ, തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖല സെക്രട്ടറി ഗീത എന്നിവർ നേതൃത്വം നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *