” മണിപ്പൂർ ഇന്ത്യയുടെ വിലാപം ” – ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

0

27 ജൂലായ് 2023

വയനാട് : മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന വംശീയ കലാപത്തിന് അറുതി വരുത്തുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മാനന്തവാടി മേഖലാ കമ്മറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച “മണിപ്പൂർ ഇന്ത്യയുടെ വിലാപം” എന്ന പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കേന്ദ്ര നിർവ്വാഹക സമിതിയംഗം പി.സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മേഖലാ പ്രസിഡണ്ട് സുരേഷ് കുമാർ കെ.കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.ജെ.സജി, വി.പി.ബാലചന്ദ്രൻ, കെ.വി.വസന്തകുമാരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *