കുട്ടിക്കൂട്ടം 2024, വിനോദ വിജ്ഞാന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു.

  കുട്ടിക്കൂട്ടം 2024, വിനോദ വിജ്ഞാന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു. കേരളാ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്, വെള്ളൂർ യൂണിറ്റ് : സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വെള്ളൂർ ഗവ. എൽ. പി....

ചുറ്റുവട്ടം റീൽ നിർമ്മാണ മത്സരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

"ചുറ്റുവട്ടം" റീൽ നിർമ്മാണ മത്സരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ല യുവസമിതി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന...

കൃതി @ പ്രകൃതി -കുട്ടികൾക്ക് പരിസരദിന മത്സരങ്ങൾ

  കൃതി @ പ്രകൃതി -കുട്ടികൾക്ക് പരിസരദിന മത്സരങ്ങൾ   പരിസരദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനമായ ഐ.ആർ. ടി.സി-യും കേരള...

പരിസരദിന കുറിപ്പ് -2024 ജൂണ്‍ 5

    കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്  പരിസരദിന കുറിപ്പ് -2024 ജൂണ്‍ 5       പശ്ചാത്തലം 1.ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ 1972 ജൂണ്‍ 5നാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള...

ആയിരം ബാലവേദികൾ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക്

ആയിരം ബാലവേദികൾ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക്  2024 ജൂൺ 1 ന് കേരളത്തിൽ ആയിരം യുറീക്കാ ബാലവേദികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാരംഭി ക്കുകയാണ്. ഈ ദിനത്തിന് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. 1949...

കണ്ണൂർ ദ്വിദിന ബാലവേദി പ്രവർത്തക ശില്പശാല സമാപിച്ചു.

ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു ശാസ്ത്ര ചിന്തകളോടെ യുക്തിഭദ്രമായ സമൂഹ നിർമ്മിതിക്ക് കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ടു ദിവസമായി ചെണ്ടയാട് യുപി സ്കൂളിൽ നടന്ന ദ്വിദിന ബാലവേദി പ്രവർത്തക...

കൃത്രിമബുദ്ധി വ്യാപിക്കുമ്പോഴും അസമത്വത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം അനിവാര്യം . ഡോ.ജിജു പി.അലക്സ്

  കൃത്രിമബുദ്ധി വ്യാപിക്കുമ്പോഴും അസമത്വത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം അനിവാര്യം . ഡോ.ജിജു പി.അലക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര മാത്രം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലും, കൃത്രിമ ബുദ്ധി നിത്യജീവിത വ്യവഹാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചാലും ജ്ഞാനസമൂഹത്തിൽ...

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ബാലവേദി ജില്ലാ ക്യാമ്പ് കണ്ണൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

  നവകേരളം, നവ മുകുളങ്ങൾ ജൂൺ 1 ന് കണ്ണൂരിൽ   200 യൂറിക്ക ബാലവേദികൾ  കണ്ണൂർ : കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ബാലവേദി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലയുടെ...

ബാലവേദി പ്രവർത്തന സഹായി പ്രകാശനം ചെയ്തു

  കണ്ണൂർ -കേരള ശാസ്ത്രസാഹിതൃ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നവകേരളം, നവമുകുളങ്ങൾ ബാലവേദി പ്രവർത്തന സഹായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് അഡ്വ: ബിനോയ് കുര്യൻ സയൻസ്...

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല, കഴക്കൂട്ടം മേഖല :  കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ മാർക്സിയൻ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും , കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തു കഴക്കൂട്ടം മേഖലയൂം...