5/1/2024

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കാസറഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം

പരിഷത്തിനെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി പെരുമ്പള ഗ്രാമം കാസർകോട് : കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ കാസർക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം പെരുമ്പള ഗവ: എൽ.പി.സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു. പുത്തനിന്ത്യ പണിയുവാൻ...