വെട്ടത്തൂർ യൂണിറ്റ്

സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള വായനശാലകൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന പത്രങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയ വെട്ടത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് വെട്ടത്തൂർ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പി. അസൈനാർ അധ്യക്ഷനായി. മേഖല സെക്രട്ടറി വി.സന്തോഷ് ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. എം.ജിഷ്ണു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. എം.ഗോപാലൻ, പി.ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
പി.മുസ്തഫ സ്വാഗതവും , പി. സത്യജിത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു
ഭാരവാഹികൾ : പി. അസൈനാർ ( പ്രസിഡണ്ട് ) എം.ജിഷ്ണു (സെക്രട്ടറി)

യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എം ജിഷ്ണുവും പി അസൈനാറും
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *