പുസ്തക പ്രചരണം

കുരുന്നില വിതരണവും ടീച്ചർമാർക്കുള്ള പഠന ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു

11 ജനുവരി 2024 വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി : കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രീ-പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുരുന്നില പുസ്തക സമാഹാരം, ബത്തേരിയിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും സംഘടനകളുടേയും വ്യക്തികളുടേയും...

ഗ്രാമശാസ്ത്ര ജാഥ – ആയിരം ശാസ്ത്ര ക്ലാസുകൾ വയനാട് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം

23 നവംബർ 2023 വയനാട് വൈത്തിരി : കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുത്തൻ ഇന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണം എന്ന സന്ദേശവുമായി നടത്തുന്ന ഗ്രാമശാസ്ത്ര ജാഥ...

മഞ്ചേരി മേഖലാതല പുസ്തക പ്രചാരണം ഉദ്ഘാടനം നടത്തി

09/11/2023 മഞ്ചേരി മഞ്ചേരി: കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 'പുത്തൻ ഇന്ത്യ പുലരുവാൻ ശാസ്ത്ര ബോധം വളരണം ' എന്ന മുദ്രവാക്യവുമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നടക്കുന്ന...