61-ാം സംസ്ഥാനവാർഷികം

സംയുക്ത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം- കണ്ണൂർ ജില്ല

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് സംയുക്ത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു ജില്ലാ വാർഷികത്തിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പരിഷത്ത് ഭവനിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ കണ്ണൂർ...

ക്യാമ്പസ് ശാസ്ത്ര സംവാദ സദസ്സ് – കണ്ണൂർ ജില്ല

ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ല നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് : പ്രൊഫ.കെ. പാപ്പൂട്ടി കണ്ണൂർ ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ല മറിച്ച് നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ...

പരിഷദ് വാർത്ത ഡിജിറ്റൽ ബുള്ളറ്റിൻ  – മാർച്ച് 2024 61-ാം സംസ്ഥാനസമ്മേളനം സ്പെഷൽ പതിപ്പ്

പരിഷദ് വാർത്ത ഡിജിറ്റൽ ബുള്ളറ്റിൻ  - മാർച്ച് 2024  61-ാം സംസ്ഥാനസമ്മേളനം സ്പെഷൽ പതിപ്പ് ഫ്ലിപ് ബുക് വായിക്കാം https://flipbookpdf.net/web/site/e482fb432eb75bb991af7d27dddaabc48b70254f202403.pdf.html pdf version വായിക്കാം https://drive.google.com/file/d/1ucG9UxrD7mTA9QYGRVE_48iiQU5kY7WB/view?usp=sharing  

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഭാരവാഹികൾ 2024- 25

കോട്ടയം / 25 ഫെബ്രുവരി 2024 കോട്ടയം സി.എം. എസ് കോളേജിൽ നടന്ന 61-ാം സംസ്ഥാന വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുതിയ വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികൾ   പ്രസിഡൻ്റ്...

വരാനിരിക്കുന്നത് വൻ പ്രതിസന്ധികളുടെ നാളുകൾ ; സാമൂഹിക ദിശാബോധം പകരാൻ സജ്ജരാകുക : ഡോ. സി.പി. രാജേന്ദ്രൻ

കോട്ടയം, 24 ഫെബ്രുവരി 2024 കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 61-ാം സംസ്ഥാന വാർഷിക സമ്മേളനം ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യം...

61-ാം സംസ്ഥാന വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി

കോട്ടയം, 24 ഫെബ്രുവരി 2024 കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 61-ാം സംസ്ഥാന വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിൽ തുടക്കമായി. രാവിലെ 10 മണിക്ക്...