പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പരിണാമതത്ത്വങ്ങൾ പുന:സ്ഥാപിക്കുക പേരാമ്പ്രയില്‍ പൊതുയോഗം

0
കോഴിക്കോട് : എന്‍.സി.ആര്‍.ടി പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പരിണാമതത്ത്വങ്ങൾ പുന:സ്ഥാപിക്കുക, ചരിത്രത്തിൽ വരുത്തുന്ന വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പേരാമ്പ്ര മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രതിഷേധപ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി. ടി.എം. ഗിരീഷ് ബാബു, അശ്വിൻ ഇല്ലത്ത് സംസ്ഥാനക്കമ്മററിയംഗങ്ങളായ പി.എം. ഗീത ടീച്ചർ പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ,എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ടി. രാജൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ടി.ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *