പാലക്കാട് ജില്ലാ വാർഷികം ‘മഹാമാരികളും സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും’ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിഷയ സമിതി ചെയർമാനും തീരുവനന്തപുരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യുണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ – പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ദനുമായ ഡോ.ടി.എസ്.അനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

സദസ്സ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *