പാലക്കാട് ജില്ലാസമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു.

പാലക്കാട് ജില്ലാസമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു.

പാലക്കാട് ജില്ലാ വാർഷികം ‘മഹാമാരികളും സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും’ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിഷയ സമിതി ചെയർമാനും തീരുവനന്തപുരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യുണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ – പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ദനുമായ ഡോ.ടി.എസ്.അനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

സദസ്സ്
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *