കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത് കോട്ടയം ജില്ല ആരോഗ്യ വിഷയ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 2022 സെപ്റ്റംബർ 16ന് വൈകിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ചർച്ചാ ക്ലാസ്സ് നടത്തുന്നു.
സമയം 7-30 PM .
ക്ലാസ്സ് നയിക്കുന്നത്…

ഡോ. കെ.കെ.പുരുഷോത്തമൻ,MES മെഡിക്കൽ കോളേജ് പെരിന്തൽമണ്ണ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *