പ്രീ പ്രൈമറി ശില്പശാല നടത്താൻ റാന്നി കൺവെൻഷൻ

0

റാന്നി മേഖല കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം : ജില്ലാക്കമ്മറ്റിയംഗം ശ്രീ അനിൽ വിഎൻ

08/07/2023

പത്തനംതിട്ട: റാന്നി മേഖല കൺവെൻഷൻ ശനിയാഴ്ച പെരുനാട്ടിൽ വച്ചു നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. അജുരാജിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗം ജില്ലാക്കമ്മറ്റിയംഗം ശ്രീ അനിൽ വിഎൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യോഗത്തിൽ 5യുണിറ്റുകളിൽ നിന്നായി 25പേർ പങ്കെടുത്തു

സമയബന്ധിതമായി പുതുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കി അംഗത്വം 450ആയി വർധിപ്പിക്കുക ,പ്രീപ്രൈമറി ശില്പശാല, വിദ്യാഭ്യാസകൺവെൻഷൻ എന്നിവ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *