26/02/2024

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വയനാട്ടിൽ 100 ഭരണഘടനാ സംവാദ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും

24 മാർച്ച് 2024 വയനാട്   കൽപ്പറ്റ : കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന സംവാദ സദസ്സുകളുടെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലയിൽ 100...

“പാരിഷത്തികം ” – പരിഷത്ത് ചരിത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ യൂട്യൂബ് ചാനൽ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്‍റെ 61 വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനാനുഭവങ്ങൾ പുതുതലമുറയിൽപെട്ട പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർക്ക് മുൻകാല പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ  വിശദമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ്...

മാതൃഭാഷാവാരാചരണം; പ്രഭാഷണം നടത്തി

23 ഫെബ്രുവരി 2024 വയനാട് ചീക്കല്ലൂർ : മാതൃഭാഷാവാരാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാള ഐക്യവേദിയുടെയും ചീക്കല്ലൂർ ദർശന ലൈബ്രറിയുടെയും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചീക്കല്ലൂർ യൂണിറ്റിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒപ്പ് മരം,...